Samen of apart – deel I: ‘Iedereen weet het beter’